جستجو بر اساس:

مرتب‌سازی بر اساس:

کد تقاضا: 286956

عنوان تقاضا: تیلاپیا

نوع تقاضا: درخواست کننده

مقدار/تعداد: 15000

مکان: البرز/عالی شهر

گروه تقاضا: محصولات کشاورزی

دسته تقاضا: شیلات

بخش تقاضا: ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.)

تاریخ ثبت: 1400/02/05

تاریخ انقضا: 1400/12/11

کد تقاضا عنوان تقاضا مقدار/تعداد مکان گروه تقاضا دسته تقاضا بخش تقاضا تاریخ ثبت تاریخ انقضا
1 286956 تیلاپیا 15000 البرز/عالی شهر محصولات کشاورزی شیلات ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.) 1400/02/05 1400/12/11
ادامه فرایند خرید