دیگر اخبار

ضد عفونی بذر

ادمین خبر رحیمی 1 سال قبل

ضدعفونی بذر به تیمار بذر با مواد شیمیایی یا بیولوژیکی گفته می‌شود که برای کنترل ارگانیسم‌های بیماری‌زا، حشرات یا سایر آفات روی بذر اعمال می‌شود.

بذرها باید فاقد ذرات خارجی مانند خاک، بذر سایر گونه ها و بخش های غیر از بذر باشند. ذرات خارجی می تواند شامل عوامل بیماری زا مانند باکتری، ویروس و قارچ نیز باشد، که هر یک از این ها موجب آلودگی بذر شده و باید ضدعفونی بذر انجام گردد.

بیماری هایی که باید با آنها مبارزه کنیم :

  • بیماری های خاکزاد و پوسیدگی بذر
  • بیماری های بذرزاد مثل سیاهک آشکار گندم، سیاهک پنهان گندم
  • بیماری های هوا زاد مانند سفیدک دروغی، زنگ
  • علف های هرز
  • حشراتی مانند سوسک ها، لاروها

 

روش های ضدعفونی بذر

استفاده خیلی زیاد از مواد ضدعفونی کننده سبب کاهش جوانه زنی بذر می شود. همچنین کم بودن مقدار ماده ضدعفونی کننده نیز تاثیری روی عوامل بیماری زا ندارد. استفاده نادرست از تجهیزات ضدعفونی بذر نیز به بذر ها آسیب می رساند.

درگذشته ضدعفونی بذر توسط محلول آب آهک یا آب نمک انجام می گرفت. از دیگر روش های بسیار قدیمی استفاده از گوگرد می باشد. این روش صدها سال قبل از میلاد مسیح استفاده می شد. آب نمک و خاکستر و در برخی موارد استفاده همزمان از آن ها دیگر روش های قدیمی ضدعفونی بذر هستند.

به مرور زمان محلول های سولفات مس، پودر کربنات مس و سپس ترکیبات جیوه ای جایگزین مواد قبلی شدند. ضدعفونی بذر به منظور کنترل آفات و بیماری های موجود در خاک انجام می شود. مواد ضدعفونی کننده جایگزین مناسبی برای سموم و قارچ کش های شاخ و برگ جهت کنترل آفات و بیماری های اول فصل هستند.

در زیر تعدادی از تجهیزات ضدعفونی بذر نام برده شده است:

۱- روش بشکه های دوار

برای ضدعفونی بذر می توان از بشکه های دوار استفاده کرد. بذر و مواد ضدعفونی کننده به نسبت مناسب در یک بشکه قرار می گیرند و توسط یک دسته چرخانده می شوند.

۲- روش بیل و پارو

ابزار و وسایلی که در این روش استفاده می شود: پارو یا بیل، زیرانداز و سطل است. پس از ضدعفونی بذر به این روش، بذر را زیر پوشش مناسبی قرار داده یا اینکه داخل کیسه ریخته شود. این روش برای بذرهای کم و محدود توصیه می شوند.

۳- ضدعفونی بذر با ماشین بوجاری

استفاده از دستگاه بوجاری بهترین روش ضدعفونی بذر است. در این روش مقدار مشخصی از ماده ضدعفونی کننده باید در مخزن دستگاه وجود داشته باشد. بنابراین کنترل و دقت دستگاه در این روش مهم است.

بذرهای ضدعفونی شده باعث بالا تر رفتن کیفیت و کمیت محصول نهایی می شوند. بذر و محلول ضدعفونی کننده ممکن است در تماس مستقیم با انسان و دام قرار گیرد. بنابراین تاثیر و عوارض آن ها بر موجودات زنده مورد بررسی قرار می گیرد. درنتیجه باید از محلول مناسب و کاملا بی خطر برای موجودات زنده استفاده شود. شناخت ضدعفونی کننده مناسب نیازمند بررسی میزان باقی مانده آن ماده در بذر و تاثیرات آن بر انسان و حیوان است. ضدعفونی کننده ای مناسب است که علاوه بر از بین بردن عوامل بیماری زا، برای انسان و حیوان خطرناک نباشد.

 

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

 

 

 

 

                 

ادامه فرایند خرید