قوانین استفاده از سایت

1.این متن بعنوان قرارداد و موافقتنامه الزام آور سامانه اگرینیتو فیمابین هر یک از صاحبان کسب کار ، تامین کنندگان و بطور کلی کلیه کاربران ( اشخاص حقیقی و یا حقوقی)(USERS) میباشد که بر اساس مواد 10 و 219 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک مصوب 17 دی ماه 1382 تدوین گردیده است و بر طبق قاعده اوفو بالعقود و اصل لزوم قراردادها کلیه اشخاص مکلف به رعایت آن خواهند بود . عدم پذیرش قرارداد، به منزله عدم تمایل کاربر به استفاده از اپلیکیشن ، سایت ، خدمات و ابزارهای مرتبط با آن میباشد و پذیرش آن به منزله انعقاد قرارداد می باشد و کاربران متعهد به رعایت کلیه مفاد قرارداد خواهند بود و هرگونه ادعا مبنی بر عدم اطلاع از مفاد قرارداد از ناحیه اشخاص و کاربران مسموع نخواهد بود .

2.با توجه به آنکه امکان تغییر قوانین جاری و یا نسخ قوانین و یا مرور زمان اجرای آنها، وجود دارد و این امر به ناچار ، موجبات تغییر قراردادها را بهمراه خواهد داشت امکان تغییر در متن قرارداد حاضر و سایر روابط قانونی فیمابین کاربران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر چنانچه سامانه اگرینیتو تشخیص دهد ، تغییر تعهدات منجر به تسهیل روابط قراردادی می گردد، مقررات جدید جایگزین مقررات این قرارداد خواهد شد و کاربر ضمن اطلاع از این امر که سامانه مختار به تغییر مفاد ، شرایط و امور اجرایی قرارداد می باشد در هر بار ورود مکلف به قبول و رعایت کلیه شرایط و قوانین سامانه خواهد بود ، و هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد قرارداد و یا تغییر احکام و شرایط قرارداد از ناحیه کاربران مسموع نخواهد بود . چنانچه کاربر موافق تغییرات سامانه و مفاد ، شرایط احکام قرارداد نباشد حق استفاده از سامانه را نداشته و نخواهد داشت . با توجه به آنکه این شرایط و مقررات جزء شرایط عمومی قرارداد می باشد حاکم بر کلیه قراردادهای سامانه در زمان انعقاد قرارداد و آینده خواهد بود و شرط ادامه فعالیت کاربران با سامانه قبول کلیه تغییرات آن ( از طریق تیک مربوطه ) می باشد . بدین ترتیب کاربران توافق می نمایند که استفاده مستمر از سایت و اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قرارداد می باشد .

3.به سامانه اگرینیتو خوش آمدید . کاربر تعهد مینماید که ضمن مطالعه کامل این قرارداد، کلیه اطلاعات لازم برای ثبت نام(Registration) را به صورت دقیق و صحیح و منطبق با واقعیت وارد نماید و کلیه کاربران اپلیکیشن و سایت سامانه میبایست دارای سن قانونی و 18 سال تمام باشند . ثبت نام کاربران کمتر از سن مذکور می بایست توسط ولی یا سرپرست قانونی آنها با ارائه مدارک مربوطه و یا ارائه حکم رشد از مراجع ذیصلاح قانونی صورت گیرد و در صورت تخلف از قوانین و مقررات ، سامانه مبری از مسئولیت خواهد بود و هرگونه مسئولیت و ایفاء تعهد با ولی قیم یا سرپرست قانونی آنها خواهد بود. با توجه به اصل حسن نیت و اصل صحت قراردادها، مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده از سوی کاربر در زمان ثبت نام با کاربر بوده و سامانه هیچگونه مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت و اصل بر صحت اسناد و مدارک اخذ شده از سوی کاربران خواهد بود .

4.در صورت تکمیل فرایند ثبت نام یک حساب کاربری به وی اختصاص می یابد . کاربران مکلف می باشند شخصا از حساب کاربری استفاده نمایند و هیچیک از کاربران حق انتقال آن به اشخاص ثالث به هر طریقی از قبیل قطعی، شرطی، رهنی، صلح، اجاره، اقرار، وکالت، وصیت، هبه، قرض، شرکت و غیره را نداشته و نخواهند داشت. مسئولیت مراقبت و محافظت از حساب کاربری و هر فعالیتی که تحت کد و حساب کاربری وی انجام میگیرد به عهده شخص کاربر میباشد. در صورت تخلف سامانه می تواند نسبت به قطع خدمات ارائه شده و متوقف نمودن اکانت اختصاصی کاربر بدون عودت هرگونه وجه و مطالبه خسارت اقدام نماید . مرجع تشخیص و تعیین خسارت سامانه خواهد بود. در صورتیکه کاربر متوجه هر گونه استفاده غیر قانونی از حساب خود گردد باید مراتب را سریعا به سامانه اطلاع دهد . لازم به ذکر است که پاسخ به هر تقاضایی از جانب کاربر نیازمند گذشت زمان منطقی میباشد . بنابراین سامانه در برابر هرگونه تخلف و سوء استفاده از ناحیه کاربری اشخاص که منجر به وقوع جرم و یا تعهدات حقوقی در برابر اشخاص ثالث می گردد مبری از مسئولیت می باشد . چنانچه اطلاعاتی که کاربر در زمان ایجاد حساب کاربری خود وارد میکند منجر به نقض قوانین، مقررات، سیاستهای عمومی و یا منافع مشروع شخص و یا اشخاص ثالث گردد سامانه می تواند نسبت به غیر فعال نمودن حساب کاربری شخص اقدام نماید و تشخیص این موضوع با سامانه خواهد بود .

5.مالکیت معنوی : تمامی مالکیت معنوی سامانه ، سایت ، علامت تجاری همچون کپی رایت، حق ثبت علامت تجاری، حق ثبت اختراع (حق امتیاز)، رازهای تجاری همچنین تمامی اطلاعات مربوطه شامل واژه ها و عبارتها، آیکون و تصویر، چیدمان، نمودارها، رنگ، طرحهای هندسی ، قالب طرح، داده های مربوطه، موارد چاپی و اسناد الکترونیک همگی تحت حمایت قانون کپی رایت، قانون ثبت علائم تجاری، قانون حق امتیاز، معاهدات بین المللی مربوطه و دیگر قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی میباشد . کاربر حق نصب نرم افزار سامانه را برای اهداف تجاری و یا کپی، تغییر، دخل و تصرف و اقتباس آن ( از قبیل دسترسی به نرم افزار و سیستم مربوط به آن از طریق Pluginsیا ابزارها و سرویسهای Third Party غیر مجاز ) با توجه به نرم افزار و داده های انتقال یافته به حافظه کامپیوتر و داده های تعاملی بین کاربر و سرور در زمان اجرای نرم افزار را ندارد.

6.ارائه خدمات و نحوه تعامل با کاربر : کاربران مکلف به رعایت اصول و مقررات ذیل می باشند : 1- رعایت کلیه قوانین و مقررات سایت و کشور 2- رعایت کلیه پروتکل های شبکه ای و مقررات و رویه های مربوط به خدمات ۳- تعهد به خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز کشور 4- عدم ارائه کالا و خدماتی که مغایر با اهداف شرکت می باشد و یا باعث خدشه دار نمودن وجه شرکت می گردد. 5- عدم ایجاد هرگونه اختلال در فرایند کاربری سایت ، اپلیکیشن و کلیه ابزارهای مرتبط با شرکت 6- ارائه اطلاعات کاربری صحیح و متناسب با مدارک هویتی خود ( اشخاص حقیقی : شناسنامه و کارت ملی – اشخاص حقوقی : روزنامه رسمی و مجوزهای لازم ) به شرکت در زمان ثبت نام

7.مواد عمومی : بخشی از خدمات سامانه شامل خدمات پرداخت وجه به کاربران میباشد که کاربر باید از طریق آن وجه مشخصی را در قبال خرید اقلام مشخص از طریق سامانه پرداخت نماید . مبلغ مزبور با رعایت شرایط و مقررات قانونی و قراردادی و بعد از تحویل به تامین کننده پرداخت خواهد شد . سامانه مجاز است کلیه خدمات خود را مورد بازنگری ، بررسی و نظارت قرار دهد . چنانچه در خلال استفاده از سرویس محرز گردد که کاربر مرتکب نقض قوانین شده است سامانه مجاز خواهد بود تا درخواست جبران خسارت از کاربر نموده و مستقیما هر اقدام ضروری (همچون تغییر یا حذف محتوای ذخیره یا منتشر شده توسط کاربر، تعلیق، متوقف کردن یا خاتمه دادن به حقوق کاربر در استفاده از خدمات به تشخیص سامانه ) را جهت کاهش و یا از بین بردن میزان تخلف انجام دهد . هر گونه مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از قصور و تقصیر کاربر در برابر اشخاص ثالث بر عهده وی خواهد بود و سامانه مبری از مسئولیت می باشد . کاربران به موجب این توافق نامه به سامانه وکالت بلاعزل می دهند بنابر تشخیص خود هر بخش از خدمات ارائه شده به کاربرانی که مرتکب اعمال فریبنده، خلاف قوانین کشوری، نقض حقوق و منافع شخص ثالث، نقض حقوق و منافع مشروع سیستم یا خدمات سامانه شده اند را بدون اطلاع و تذکر قبلی تعلیق، توقیف یا خاتمه دهد و مجاز است در این راستا جهت جبران این خسارتها از محل موجودی کاربر(در صورت وجود) برداشت نماید و هر زمان که دسترسی کاربر به خدمات سامانه تحت دلایل این بند تعلیق، متوقف یا خاتمه داده شد، کاربر حق هیچگونه اعتراض و اقدام قانونی نداشته و نخواهد داشت . این امر مانع از مطالبه خسارت و تعقیب کیفری شخص متخلف از طریق مراجع قضایی نخواهد بود. سامانه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خرابی خطوط تلفن همراه، اینترنت تلفن همراه ، اختلال مخابراتی، قطع جهانی اینترنت و غیره نداشته و نخواهد داشت . از سوی دیگر کلیه هزینه های جانبی استفاده از خدمات شرکت از قبیل تلفن همراه، اینترنت و غیره بر عهده کاربر می باشد. به دلیل تمایز خدمات، کاربران به سامانه اذن و اجازه می دهند، بنابر صلاحدید سامانه بخشی از خدمات خود را تغییر، تعلیق یا خاتمه دهد . با توجه به اینکه بررسی و حفظ پلتفرم ها (همچون وب سایت، اپلیکیشن و غیره) و تجهیز خدمات مربوطه در فواصل زمانی منظم یا نامنظم از نیازهای اساسی هر تجارتی می باشد، لذا کاربران رضایت خود را در خصوص وقفه و اختلال ایجاد شده در سرویسهای خود در طول زمان بررسی و نگهداری از تجهیزات اعلام می نمایند و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل ، سامانه مجاز است کلیه خدمات ارائه شده به کاربر را ، هر زمان بدون پذیرش مسئولیتی در قبال کاربر یا شخص ثالث تعلیق یا خاتمه دهد: ۱- اطلاعات شخصی ارائه شده توسط کاربر، نادرست و ناقص و یا غیر قانونی باشد. 2- چنانچه کاربر هر یک از قوانین و قراردادهای سامانه و یا قوانین کشوری را نقض نماید. ۳- چنانچه کاربر هزینه اشتراک و مطالبات سامانه را ظرف مهلتهای مقرر پرداخت ننماید. ۴- رفتار کاربر بر اساس دستورالعمل های سامانه و یا حکم و تصمیم دادگاه صالحه ، مقامات دولتی و انتظامی غیرقانونی یا ناقض قوانین باشد. سامانه مختار می باشد صحت اطلاعات ثبت نامی کاربر را مورد بررسی قرار داده و در زمان بررسی مجدد ، خواستار ارائه اسناد و مدارک دیگری از سوی کاربر گردد و کاربر ضمن اطلاع از آن ملزم به ارائه اسناد و مدارک درخواستی ظرف مهلت تعیینی از سوی سامانه خواهد بود و در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مزبور سامانه حق خواهد داشت نسبت به غیر فعال کردن ناحیه کاربری شخص تا زمان ارائه اسناد درخواستی اقدام نماید . محافظت از حریم خصوصی کاربر بر طبق قانون، سیاست اصلی سامانه میباشد و سامانه متعهد میشود جز آندسته از اطلاعات کاربران که جهت ارتباط و انعقاد قرارداد مورد نیاز می باشد ، از افشاء اطلاعات کاربران جز در موارد ذیل خودداری نماید : 1 _ اجازه قبلی از شخص کاربر 2 _ درخواست کتبی مراجع ذیصلاح (انتظامی، قضایی، دولتی) 3 - ارائه به مقامات دولتی یا قضایی 4 – ارائه اطلاعات به کاربران جهت خرید صرف نظر از انجام معامله کاربران موافقت میکنند که تبلیغات تجاری بر روی نرم افزار موبایلی و یا هر نوع اطلاعات تجاری دیگر که توسط سامانه در خلال زمان استفاده از خدمات منتشر میشود را بپذیرند و جهت ارایه خدمات، دسترسی به موقعیت کاربر الزامی است. اختلال احتمالی در خدمت رسانی سامانه ناشی از ایرادات و مشکلات مخابراتی، شبکه های اینترنتی، قطع برق، حملات هکرها و غیره بر عهده سامانه نمیباشد.

8.نقض قرارداد: کاربران موافقت میکنند که از حقوق و منافع مشروع سامانه و دیگر کاربران حمایت و ضمانت به عمل آورند. هر زمان که کاربر موجبات بروز هرگونه خسارت به سامانه یا شخص ثالثی را فراهم آورد ، متعهد میشود که مسئولیت نقض قرارداد مربوطه را به عهده بگیرد؛ این تعهد شامل پرداخت غرامت و جبران تمامی خسارات مستقیم و غیر مستقیمی که سامانه متحمل شده و یا می شود از قبیل ضررهای مستقیم مالی، آسیب به اعتبار و شهرت، غرامت به دیگران، هزینه حل و فصل و خسارات دادرسی میباشد.

9.تکمیل قرارداد: با توجه به توسعه و تغییرات سریع بازار خدمات اینترنتی و دامنه مربوطه، سامانه مجاز می باشد تا به طور منظم مفاد این قرارداد را بازنگری و اصلاح نماید .

10.قانون حاکم و حل اختلاف: قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد . در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرا ، تعبیر یا تفسیر هریک از مواد این قرارداد و اختلافات کاربران با یکدیگر و یا سامانه ، طرفین مکلف هستند بدوا موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق مرجع داوری طبق شرایط آتی حل ‌و فصل خواهد شد .

قوانین استفاده از سایت
قوانین بازاریابان
قوانین تامین کنندگان
ادامه فرایند خرید